DROOG HOUT ROT NIET……maar,
Vochtig hout des te sneller!

Bron: VHN Deze site zeker bezoeken.

...............................

Op verschillende manieren en methoden kunnen we de levensduur
van hout verlengen. Door:

 

Houtverduurzaming is al jaren een milieu technisch gevoelig item waar vier ministeries bij betrokken zijn. Mede door de strengere milieuwetgeving komen er de laatste jaren regelmatig nieuwe middelen op de markt. Deze zullen over een aantal jaren hun praktijkwaarde bewezen kunnen en moeten hebben.


De Doe Het Zelver heeft daar over het algemeen in mindere maten mee te maken. Voor hem geldt dat alleen hout voor buitengebruik zoals tuinhout verduurzaamd moet zijn.
"Duurzaam bouwen" vraagt hout dat in vochtige ruimtes en in de openlucht wordt toegepast extra aandacht. Vooral als het gaat om verfraaing en/of een verlenging van de normale levensduur.

   
Hout beschermd door het te schilderen, lakken, beitsen of te olieën.
Hout beschermd door het te verduurzamen op de traditionele manier van wolmaniseren of te creosoteren.
Hout beschermd door het
volgens de nieuwe "Plato"
manier te behandelen.


SCHILDEREN /LAKKEN / BEITSEN / OLIËN

Schilderen, lakken, beitsen en oliën zijn voor het verduurzamen van hout wat binnenshuis wordt toegepast niet direct nodig of het moet voor verfraaiing* zijn.
Met binnenshuis wordt hier bedoeld een ruimte waar de luchtvochtigheid, ventilatie en temperatuur in zoverre binnen bepaalde grenzen liggen, dat schimmelvorming geen kans krijgt.
In een onverwarmd gebouw bedraagt het vochtgehalte 14%
(centraal verwarmd is dat 9%).
Schimmels hebben langdurig een vochtgehalte nodig van 22% of hoger. Hout dat buiten of toegepast in vochtige ruimtes als kruipruimtes, is heel wat anders. Daar geld als eerste een beschermming tegen vochtindringing en is een afwerklaag en/of verduurzaming echt nodig.

*in verfraaiien zit het woord verf.

 

   
Marktleider in blokhutten, veranda's en tuinhout
KOKEN, DROGEN en BAKKEN

PLATO® (Providing Lasting Advanced Timber Option) Een populaire uitdrukking om een nieuwe milieuvriendelijke methode van verduurzamen te noemen is een naar de Griekse wijsgeer.

Deze methode is vrij nieuw, maar al zeer veel belovend. Inheems zachthout hout, betrokken uit FSC beheerde bossen, wordt onder druk in water van 150 tot 200 graden Celsius gedurende zes uur gekookt. Vervolgens wordt het hout in de klimaatkamer gedroogd. Afhankelijk van de houtsoort duurt dat drie tot zeven dagen. In de laatste fase wordt het hout onder zuurstofloze omstandigheden twaalf uur gebakken bij 190 graden. Het koken, drogen en bakken is een fysisch veredelingsproces.
Dit innovatieve procédé geeft het PLATO® hout een hoge duurzaamheid en zorgt ervoor dat de goede mechanische eigenschappen van het hout behouden blijven. Ook het krimp- en zwel-gedrag van het hout is aanzienlijk verbeterd, waardoor de dimensie-stabiliteit toeneemt.
Een unieke eigenschap    

van PLATO® hout is dat de veredeling 'door en door' is, waardoor een bewerking (zagen, schaven en frezen) geen invloed heeft op de duurzaamheid. PLATO® hout kan probleemloos met bestaande middelen en methoden worden verwerkt, geverfd en gelijmd.

Uiterlijk hetzelfde hout maar in de houtporiën een harsachtig netwerk. Mede daardoor blijft het vochtgehalte in het hout altijd onder de twintig procent hoe nat het buiten ook is. Schimmels, boktorren en paalwormen vinden PLATO® hout onverteerbaar en het hout werkt veel minder. In tegenstelling tot de bekende gewolmaniseerde palen en planken, resteert na afdanking van Plato-hout een schone biobrandstof.
Als deze nieuwe methode van verduurzaming slaagt, dan is zelfs vurenhout een goede vervanger voor tropische hardhout.

Bezoek de site van
PLATOWOOD®

Innovatieve Nederlandse technologie ligt ten grondslag aan het PLATO®; proces. Het bestaat uit drie rocesstappen; te weten hydro thermolyse, droging en curing. Dit proces en de combinatie met niet al te hoge temperaturen geven PLATO®; ten opzichte van andere thermische behandelingen een voorsprong in verwerkbaarheid en toepasbaarheid. Voor technische informatie: Playowood®

   
CREOSOTEREN

   
Creosoteren is het onder vacuüm en druk impregneren van hout met creosootolie. Creosootolie is een hoogwaardig verduurzamingmiddel, gemaakt door destillatie van steenkoolteer. Steenkoolteer komt vrij bij het vercooksen van steenkool, zoals dat o.a. gebeurt bij hoogovenstaalproductie. Creosootolie is bekend van spoorbielzen, beschoeiing, afraster- en telefoonpalen.

Opgravingen van eeuwen oude scheepswrakken bevestigen, dat deze vorm van impregneren al heel lang werd toegepast.
Oude creosootoliën, dat

hout een vettige bruin-  
zwarte kleur meegeeft, bevat giftige Polycyclinische Aromatische Koolwaterstoffen. Enkele van die zogenaamde PAK's bleken kanker verwekend te zijn en terecht verboden. Nieuwe creosoot-oliën zijn in Nederland ontwikkeld op initiatief van het ministerie van VROM. Het kenmerk ervan is dat ze een lichter gekleurd product opleveren dat vrijwel reukloos is. Het verduurzaamde hout is bruin, schoon en geeft niet af. Gecreosoteerd hout in het afvalstadium is een prima brandstof met een hoge verbrandingswaarde die geen reststoffen achterlaat. Hergebruik als grondstof voor de productie van houtskool en actieve kool voor reinigingsfilters is nog beperkt door de geringe beschikbaarheid van oud gecreosoteerd hout.

   

WOLMANISEREN

 

   
Wolmaniseren is in de eerste instantie het impregneren van hout met het verduurzamingmiddel CCA (koper-chroom-arseen) opgelost in water.
Variaties van die chemische middelen kwamen veelvuldig voor. Omdat die variaties wereldwijd algemeen wordt toegepast, is men ook bij het toepassen van die andere middelen gaan spreken van wolmaniseren.
Die andere middelen bevatten meestal één of meer metaalzouten. Veelal is dat koper en/of chroom. Zeker wanneer het hout in contact komt met water of grond zijn dat, in een decennia lange praktijk, onmisbare bestanddelen gebleken voor een effectieve bescherming en een redelijke milieuveilige toepassing.
Gewolmaniseerd hout heeft een groene kleur.
In de afvalfase is het beste dit hout af te voeren naar een officiële afvalverwerkingsbedrijf.

 

 
Naar: "Verduurzamen"