Waarom verduurzamen


.....................................

Een natuurproduct als hout is gevoelig voor allerlei invloeden.
Meestal werken deze nadelig op de levensduur van het product.
Om de levensduur van hout te verlengen kan het verduurzaamd
worden.

Negatieve invloeden zijn:
∑ Biologische aantasting door bijv. bacteriŽn en insecten.
∑ Door weersinvloeden als regen, wind, hagel en vooral de zon.
..Kortom alle temperauur- en vochtschommelingen.
∑ Chemische aantasting als vervuiling, zure regen enz.

Voor dat we beslissen tot het verduurzamen of kopen van verduurzaamd
hout is het prettig te weten of dat ook werkelijk nodig is. Vooral omdat we
weten dat verduurzaamheidsmiddelen niet altijd milieu vriendelijk zijn.
Hout van Klasse I bijvoorbeeld is van nature al meer dan duurzaam.
Zelfs hout in Klasse V hoeft niet altijd verduurzaamd te worden. Alles is
afhankelijk van welk hout, waar en waarvoor het wordt toegepast.
Voor een overzicht klik hier.

Voor het verduurzamen van hout wordt soms preventieve- en
voor reeds aangetast hout een curatieve behandeling toegepast.


   

Houtwormkever.
(Anobium punctatum Degeer).

 
Wat wij een houtworm noemen is een larve van de houtwormkever. Deze keversoort komt zeer algemeen in ons land voor. De larven van dit kevertje is vaalwit van kleur en kan tot 7 mm lang worden. Zij leven ca. 3 jaar in het hout, waar ze door vraat aanzienlijke schade kunnen aanrichten. Zij vreten gangen in zowel naald- als in loofhoutsoorten. Zij maken mooie ronde gaatjes van 1-2 mm in balken en meubels. Het 'zaagsel' bij de gaatjes verraadt de aanwezigheid van een actieve houtworm. Er bestaat een voorkeur voor hout dat gedurende langere tijd in dezelfde positie blijft en enigszins vochtig is. Daarom kunnen belangrijke aantastingen optreden in vertrekken die weinig worden gebruikt.
 

Van ei tot kever: plm. 3 jaar.
Wijfje legt 20 tot 40 eitjes.

Kevers in de zomer 2Ĺ - 5 mm, donkerbruin, gewelfd halsschild.
Uit de eitjes komende larven boren zich ter plaatse in het hout.
Bestrijden? klik hier.  

   

Grote Houtwormkever
(Xestobium rufovillosum Degeer)

 
Deze keversoort behoort evenals de gewone houtworm tot de familie Anobiidae en wordt ook wel "doodskloppertje" genoemd.
De kevers maken in en buiten de gangen een hard tikkend geluid. Hieraan hebben ze die bijnaam te danken. Het bijgeloof wilde namelijk dat in een gebouw waar dit tikken te horen was binnenkort iemand zou sterven.
De kever is donkerbruin tot grijsgeel gekleurd en enigszins gevlekt. Hij is ongeveer 6 - 8 mm lang. In het voorjaar komen de kevers via zelfgeknaagde uitvliegopeningen uit het hout te voorschijn.
Direct daarna paren ze waarna de wijfjes de eieren bij voorkeur in eikenhout* afzetten. De eieren zijn wit en ongeveer 0,6 mm in doorsnede. Omdat ze zo klein zijn worden ze slechts zelden opgemerkt. De ontwikkeling van ei tot kever duurt minstens drie jaar. De larve is geelachtig wit en kan 11 mm lang worden. De groei van de larve is afhankelijk van de aanwezigheid van schimmels in het hout. Vooral hout dat vochtig is en waardoor "rot" ontstaat, wordt door deze insecten aangetast. De aantasting kan diep in het hout doorgaan.
*De ontwikkeling kan ook plaatsvinden in andere loofhoutsoorten en een enkele keer worden ze ook in naaldhout aangetroffen.
Bestrijden? klik hier.    

   

Huisboktor
(Hylotrupes bajulus Linnaeus)

   
Huisboktorren doorlopen 4 groei stadia: ei, larve, pop en kever. Tijdsduur van ei tot kever: Max. 3 tot10 jaar, maar meestal korter zo'n 4 tot 5 jaar. De kevers zijn bruinzwart van kleur en hebben een paar lichte stippen op de dekschilden.
De wijfjes zijn 10 - 25 mm en de mannetjes 8 - 16 mm lang.
 
De antennes (voelsprieten) zijn dun en vrij lang. De larven worden ongeveer 3 cm lang en zijn witachtig van kleur.
De huisboktor tast alleen naaldhout, zoals vuren, grenen en dennen aan. In de maanden juni t/m september komen de kevers uit het hout via ovale uitvliegopeningen van ongeveer 4 x 7 mm. In diezelfde periode gaan ze paren, waarna de wijfjes eitjes leggen op het hout. Uit de eitjes komen larven, die 3 tot maximaal 10 jaar, maar meestal 4 tot 5 jaar in het hout boren, waardoor grote schade veroorzaakt wordt. Vervolgens vindt de verpopping plaats en komen de volwassen kevers uit het hout tevoorschijn.
Huisboktor
Bestrijden? klik hier.  
Larve van de huisboktor

   

Heipaalkever
(Nacerdes melanura Linnaeus)

   
Kersentor of zwarte kersenbijter zoals deze kever ook wel genoemd wordt, komt in ons land algemeen voor. Ze zijn roodbruin van kleur hebben lange voelsprieten en worden 6 - 12 mm lang. De uiteinden van de dekschilden zijn zwart. Deze kevers kunnen vliegen.
De heipaalkever wordt vooral aangetroffen in huizen, gebouwen en woonboten in waterrijke gebieden. Zij komen van april tot augustus te voorschijn en gaan dan eieren afzetten op hiervoor geschikt hout. Hout van zowel loof- als naaldbomen . Meestal moet de broedplaats onder het gebouw worden gezocht, mogelijk in de heipalen, vandaar de naam, of in bekistingshout dat na het storten van beton niet is verwijderd.* Als de atmosfeer vochtig is kan ook het houtwerk binnenshuis worden aangetast.*
De larven worden 12 - 18 mm lang en zijn vaalwit van kleur. Een levensvoorwaarde voor de larven is dat het hout vochtig en tevens aangetast is door schimmels. Het mag echter niet zo rot zijn dat het hout al uit elkaar valt.
Heipaalkever
 
 
Larve
* Palen die half in het water staan kunnen geheel doorgevreten worden.
Bestrijden? klik hier.    

   

Houtrot
Wat wordt daar precies mee bedoeld en hoe ontstaat het?

 

Hout rot niet uit zich zelf door bijvoorbeeld ouderdom. Houtrot is het resultaat van infectie van het hout door schimmels. Schimmels verteren voornamelijk cellulose* en hemicellulose uit het hout, waar door het verkleurd en afbrokkeld. Meest voorkomende schimmels in ons land is die van de "huiszwam" ( een droogrotschimmel) en die van de "kelderzwam" (natrotschimmel)
Zwam is een verzamelnaam voor alle soorten houtaantastende schimmels!
Houtrot kan zich op verschillende manieren uitten namelijk: bruine rot, witte rot en zachte rot.

In al het hout, zowel in loof- als in naaldhout, zitten sporoforen, kleine cellen,
die schimmels of zwammen kunnen doen ontstaan.
Deze sporoforen kunnen tot ontwikkeling komen als:
1. de vochtigheidsgraad van het hout een tijd boven 20% bedraagt,
2. de temperatuur ongeveer 23ļCelsius is en er
3. zuurstof aanwezig is.

Als die sporoforen tot ontwikkeling komen vormen ze draden (hyfen). Deze, voor het blote oog onzichtbare schimmeldraden, dringen diep in het hout en laten zich niet door muren of stenen vloeren tegenhouden. Een bundel schimmeldraden (mycelium genoemd) vormen (rhizomorfen) weer nieuwe vruchtlichamen, waar weer miljarden sporen uit voort komen. Schimmeldraden in het hout veroorzaken daar een chemisch proces. Daarbij komt koolzuurgas en water vrij, wat weer gebruikt wordt voor de groei van de schimmel zelf.
*Cellulose ofwel celstof is de bouwsteen van planten en dus ook van bomen. Cellulose is ook de grondstof voor de fabrikage van; papier, textielvezels, explosieve stoffen, cellofaan, plastische stoffen, fotografische emulsie enz.
Marktleider in blokhutten, veranda's en tuinhout
 
mycelium vormen meer rhizomorfen
ca. 10.000 maal vergroot

Met het resultaat dat de vruchtlichamen groeien tot zwammen, de celwanden van het hout verteren, zacht wordt en zijn sterkte verliest. Temperatuur wisselingen vertragen het proces alleen, maar kunnen het niet stoppen.
Dit steeds maar doorgaande proces is alleen te stoppen tot alle voedingsstoffen uit het hout zijn verbruikt en er geen hout meer over is of door het effect van een goede bestrijding.

   

Huiszwam
(Serpula lacrymans)

   
Vocht, een vochtige omgeving, mag dan de belangrijkste oorzaak zijn voor het ontwikkelen van schimmels, maarhet is geen voorwaarde voor de huiszwam om te overleven .
Door de chemische processen is deze zwam instaat zelf water te produceren.
Voor de bestrijding moet men daar wel degelijk rekening mee houden.
Bestrijden? klik hier.
Huiszwam is roestbruin tot zwart met witte rand. Daar waar houtdelen in of tegen vochtig muurwerk is geplaatst is het een bron voor de schimmels.
 

     

Kelderzwam
(Coniophora puteana)

     
In tegenstelling tot de huiszwam heeft de kelderzwam wel degelijk veel vocht nodig.  
Bestrijden? klik hier.
De kelderzwam komt lang niet zo vaak voor als de huiszwam.
 

 
Naar: "Verduurzamen"