Droog hout rot niet
Vocht geeft hout een rot gevoel.

De voornaamste maatregel ter bestrijden van schimmel is het wegnemen van vocht en dát is dan meteen een ander probleem.

Want waar komt dat vocht vandaan?
Condensatie, infiltratie of lekkage? Dat zal gelokaliseerd en opgeheven moeten worden. Wanneer houtvochtgehalte daalt naar ongeveer 20% (liefst nog lager) dan stopt de schimmelgroei en sterven ze zelfs na verloop van tijd af.

Condensatie is niet altijd direct zichtbaar en uit zich pas als het te laat is.
 • Vooral door vaak verkeerde isolatiemaatregelen in het verleden komt condensatie van vocht veel voor. Ventilatie is daarop meestal het afdoende antwoord.

  Infiltratie van vocht door bouwtechnische constructiefouten, zoals;

 • In balken van de begane grond vloer als deze in muren die vocht optrekken zijn gelegd. Helemaal als de kruipruimte slecht geventileerd wordt.
 • In hout van een plat dak waarvan in de dakbedekking een lekkage ontstaat. Of bij een schuin pannendak waarvan een pan af of scheef is gewaaid.
 • In geveltimmerwerk, regen van buiten, condens van binnen en geen of te weinig ventilatie.

  Lekkage van zowel watertoe- als afvoerleidingen zijn of direct of pas na verloop van tijd zichtbaar.

 • In nieuwbouw worden deze veelal in de afwerkvloer gestort, dat is beton en valt buiten dit kader van houtrot. Anders wordt het in oudere huizen met houten vloeren. Lekkages onder de beganegrondvloer zijn niet altijd direct zichtbaar.
 • Lekkages van hemelwaterafvoerbuizen, water dat buiten langs de muur loopt dringt na verloop van tijd door naar binnen.
 • Afvoerbuizen, sifons van bad, douche of gootsteen, die bij gebruik een paar druppels lekken.

  Opheffen van de oorzaak is de belangrijkste bestrijding. Repareren van de gevolgen en het preventief en curatief bestrijden van schimmel is, vooral als het met de contructie van het gebouw heeft te maken, weggelegd voor specialisten. Waar je als DHZ-er wel mee te maken krijgt is houtrot in kozijnen en dorpels. De behandel methode daarvoor geld ook voor andere kleinere problemen.
  Zelf repareren?

 • .................................
  Naar: "Verduurzamen"