Bron: gedichten uit de bundel:

"warmte vergt jaren groei"

van Willem Hussem

Bewust gebruikt Hussem een minimum aan woorden en beelden.
Hij schreef ruim 1000 gedichten en publiceerde 15 dichtbundels.

 

 

 
Houtdomein.nl
 
 
© 1992 "Uitgeverij Stichting Plint, Eindhoven. ISBN  90 70463 15 6